vuxennärvaro i Stenungsund, Tjörn och Orust

Bli nattvandrare

Vi behöver dig och Stenungsund behöver dig!

Personligt och frivilligt engagemang är en bra grund för att en ideell organisation som Nattvandrarna STO ska kunna fungera och utvecklas. Alla nattvandrare är frivilliga. Det är trygga vuxna människor, både unga och gamla, som rör sig ute på kvällar och nätter. Fredagar och lördagar är särskilt viktiga men även på evenemang som t.ex. ”Sundanatta” och ”Tjörn Runt”. För att nattvandra med oss måste du ha fyllt 25 år och inte ha egna alkohol- eller drogproblem.

Eftersom vi, nattvandrare inte kommer från en myndighet har vi väldigt mycket lättare att ”connecta” med ungdomarna. Vi uppfattas inte som ett hot, som en myndighetsperson, utan bara som en schysst vuxen. Våra nattvandringar är helt ideella och helt fristående från myndigheter även om vi naturligtvis har bra kontakt med bland t.ex. den lokala polisen. Varje nattvandrare förbinder sig att uppträda som en vuxen förebild, att lyssna på ungdomarna och att vara ett medmänskligt stöd för ungdomarna.

Utbildning

Alla som ingår i Nattvandrarna i Sverige, Riksnätverket, utbildas fortlöpande. Utbildningarna som nattvandrarna genomgår handlar bland annat om bemötande, drogfrågor och konflikthantering men även HLR. Polisen utbildar nattvandrare i lag och rätt, Sjöräddningssällskapet lär ut första hjälpen, och Stefan, på Stenungsunds Kommun, föreläser om aktuella droger och farorna med dessa.

Anmäl dig till vår E-postlista så får du utskick när det är nattvandringar!